Megamoon Rocket

WIN EARN TRADE

bởi MegaMoon

Kiếm tiền có thể rất thú vị và công bằng. MegaMoon đã tạo ra một nền tảng xổ số phi tập trung. Thỏa thuận giữa xổ số và người chơi được viết trong một hợp đồng tự thú.
Tìm hiểu thêm
NGƯỜI CHIẾN THẮNG MAY MẮN NHẤT
0x0130...6cc8 won $100 with only $37.7 deposited!
0x2506...2169 won $100 with only $37.7 deposited!
0x2506...2169 won $100 with only $37.7 deposited!
TỔNG QUỸ GIẢI THƯỞNG
0 USDT
Cộng đồng sở hữu
Giải thưởng lớn
Ra mắt công bằng
Bảo mật giao thức
Certik
Certik Skynet
Certik Kyc
Điểm nổi bật về bảo mật
Certik ScoreCertik Polygon Logo

MegaMoon đã ghi điểm về bảo mật trên Chuỗi đa giác do Certik đánh giá (tháng 10 năm 2022)

Tìm hiểu thêm
Gia nhập với chúng tôi Cộng đồng
Những cộng sự của chúng ta
Certik
Polygon
Chainlink
Coinmarketcap
DappRadar
Playtoearn